Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30-01-2019

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ. & FAX 2105221364

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73

                             Αθήνα  25  Ιανουαρίου   2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:   347 – Ε/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Καλείστε στην τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30  Ιανουαρίου 2019    και ώρα  13:00   στα γραφεία της Ε.Π.Π.Α.Π., Μάρνη 56-Αθήνα, με   θέματα :

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ταμειακή ενημέρωση-έγκριση δαπανών
  3. Εγγυήσεις
  4. Online ΟΠΑΠ
  5. Rex-2020
  6. Στοxoθέτηση -καθορισμός cluster
  7. Τεχνολογικός εξοπλισμός
  8. Τρέχοντα θέματα

                                 Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                 

 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΑΝΤ/ΔΡΟΣ :       ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                        ΤΑΜΙΑΣ :            ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                         ΜΕΛΗ:               ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

                                                    ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                           ΣΤΟΥΜΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

                                           ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

                                           ΤΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ    

                                                        ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ