Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΠΠΑΠ διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο και αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτόν το λόγο κάθε τρία (3) χρόνια.

Η ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΠΠΑΠ είναι η παρούσα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ