Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΠΠΑΠ διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο και αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτόν το λόγο κάθε τρία (3) χρόνια.

Η ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΠΠΑΠ μετά τις αρχαιρεσίες στις 30/1/2023 και μετά την αναδιάρθρωση στις 19 Μάϊου 2023 είναι η παρούσα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΗ

ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ