Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Επικοινωνία

Ε.Π.Π.Α.Π.
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437 ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228
Email: eppap@otenet.gr