Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Εκδήλωση για την κοπή πίτας 25/2

Εκδήλωση για την κοπή πίτας 25/2

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς και θα μας δώσει την δυνατότητα να βρεθούμε πιο κοντά για να υπάρξει  περισσότερη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων  για τις τρέχουσες  εξελίξεις.

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ