Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Γενική Συνέλευση (Αντιπρόσωποι)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΠΑΠ ΣΤΗΝ ΠΟΕΠΠΠ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1 ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΒΟΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7 ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
13 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
14 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
15 ΤΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
16 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
18 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
20 ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 ΠΑΝΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
23 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
24 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
25 ΣΤΟΥΜΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
26 ΠΟΛΥΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
27 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
28 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
29 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
30 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
31 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
32 ΜΠΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
33 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ