Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΔΩΡΕΑΝ RAPID-TESTS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Ε.Π.Π.Α.Π. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.& FAX 2105221364 ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73 Email: eppap@otenet.gr                                    Αθήνα 10 Μαΐου 2021 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 630 -Ε/21                                                                ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Ε.Π.Π.Α.Π.          Ενημερώνουμε  τους πράκτορες ΟΠΑΠ  του ν. Αττικής ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την…Continue Reading

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 7 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ , Οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης μέσω τηςεπιστρεπτέας προκαταβολής Νο7ανακοινώθηκαν με την απόφαση ΓΔΟΥ 420/2021. Εν δυνάμει δικαιούχοι όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενημέρωσηείναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ που απασχολούν έως και 1.000άτομα προσωπικό κατά την 1/3/2021. Βασική προϋπόθεση…Continue Reading

Πρακτορεία ΟΠΑΠ – Επιχειρηματικότητα και ανάκαμψη στην μετά covid εποχή

Ε.Π.Π.Α.Π. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228 ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73      Email: eppap@otenet.gr                                                       Αθήνα  16  Απριλίου  2021        ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ε.Π.Π.Α.Π. ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 624 -Ε/21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρακτορεία ΟΠΑΠ – Επιχειρηματικότητα και ανάκαμψη στην μετά covid εποχή          Οι πρωτόγνωρες συνθήκες οι οποίες…Continue Reading

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ , Έχουμε και επίσημα πλέον ανακοίνωσηγια τα ενοίκια του Μαρτίου. Ενημερώνουμε λοιπόν, ότι σύμφωνα με τηναπόφαση Α.1063/2021 που δημοσιεύτηκε στοΦΕΚ τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ(ΚΑΔ 92.00) ,ΑΠΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΕΝΟΙΚΊΟΥ ΤΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΣΤΈΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝΜΉΝΑ ΜΆΡΤΙΟ . Για την CompuTax A.E. , Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ , Βάσει της απόφασης Α.1056/2021, ο ΚΑΔ τωνΠρακτορείων ΟΠΑΠ (92.00) εντάσσεται στοπαρακάτω μέτρο στήριξης : * Παράταση προθεσμίας πληρωμής τηςδόσης των ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΊΑ τουΜαρτίου 2021. Η εν λόγω δόση θα μεταφερθεί στο τέλοςτου επόμενου μήνα της τελευταίας δόσηςτης ρύθμισης . Δηλαδή για παράδειγμα,…Continue Reading

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 6 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Αγαπητέ Πρόεδρε,   Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ. ,   Οι όροι και οι προϋποθέσεις τηςοικονομικής ενίσχυσης μέσω τηςεπιστρεπτέας προκαταβολής Νο6ανακοινώθηκαν με την απόφαση ΓΔΟΥ 232/2021.   Εν δυνάμει δικαιούχοι όπως είχαμεαναφέρει και σε προηγούμενη ενημέρωσηείναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτωςΚΑΔ που απασχολούν έως και 1.000 άτομαπροσωπικό κατά την 1/1/2021.  …Continue Reading

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Νο6

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ,   Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12/02/2021δημοσιεύθηκε η απόφαση για τηνΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΉΨΗΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΈΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣNO6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν ναυποβάλουν όλες οι ιδιωτικέςεπιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής πουαπασχολούν προσωπικό από 0 έως και 1000εργαζόμενους. ΕΞΑΊΡΕΣΗ  ωστόσο αποτελούν, οιεπιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από01/07/2019 και μετά…Continue Reading

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ , Έχουμε και επίσημα πλέον ανακοίνωσηγια τα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου καιΦεβρουαρίου 2021. Ενημερώνουμε λοιπόν, ότι σύμφωνα με τηναπόφαση Α.1025/2021 που δημοσιεύτηκε στοΦΕΚ, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ (ΚΑΔ 92.00)ΑΠΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΕΝΟΙΚΊΟΥ ΤΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΣΤΈΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣΜΉΝΕΣ 1/2021 ΚΑΙ 2/2021. Για την CompuTax…Continue Reading

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 5 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ , Οι όροι και οι προϋποθέσεις τηςοικονομικής ενίσχυσης μέσω τηςεπιστρεπτέας προκαταβολής Νο5ανακοινώθηκαν με την απόφαση ΓΔΟΥ 19/2021. Εν δυνάμει δικαιούχοι όπως είχαμεαναφέρει και σε προηγούμενη ενημέρωσηείναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτωςΚΑΔ που απασχολούν έως και 1.000 άτομαπροσωπικό. Βασική προϋπόθεση για να είναι μίαεπιχείρηση μέσα στους…Continue Reading