Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

Έχουμε και επίσημα πλέον ανακοίνωση
για τα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2021.

Ενημερώνουμε λοιπόν, ότι σύμφωνα με την
απόφαση Α.1025/2021 που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ (ΚΑΔ 92.00)
ΑΠΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΕΝΟΙΚΊΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΣΤΈΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΉΝΕΣ 1/2021 ΚΑΙ 2/2021.

Για την CompuTax ,

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.