Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Νο6

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ,

  Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12/02/2021
δημοσιεύθηκε η απόφαση για την
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΉΨΗ
ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΈΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ
NO6.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να
υποβάλουν όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που
απασχολούν προσωπικό από 0 έως και 1000
εργαζόμενους.

ΕΞΑΊΡΕΣΗ  ωστόσο αποτελούν, οι
επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από
01/07/2019 και μετά , όπως και οι
επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
από 1/1/2021 και έπειτα.

Οι προϋποθέσεις για την λήψη της
ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια θα οριστούν με απόφαση
μετά τις υποβολές των αιτημάτων.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
ΕΊΝΑΙ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 22/2/2020 ΕΝΏ ΓΙΑ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Η ΑΊΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΤΟΥ
MYBUSINESSSUPORT ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ _ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ
2021._

Για την CompuTax ,

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.