Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Η απόφαση ΓΔΟΥ
468/2021 , με την οποία ορίζονται οι όροι ,
οι προϋποθέσεις , οι δικαιούχοι και το
ύψος της ενίσχυσης της αυξημένης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η συγκεκριμένη αποζημίωση αφορά σε
όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητου
νομικής μορφής για τις οποίες θα πρέπει
να ισχύουν όλα τα παρακάτω σωρευτικά :

  1. Να έχει κάνει έναρξη εργασιών πριν
από την 1/2/2021

2. Να έχουν υποβληθεί όλες δηλώσεις
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ εφόσον έχουν
την υποχρέωση και των φορολογικών
δηλώσεων

3. Να εντάσσεται στις μικρές ή στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις

4. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του 2019 η επιχείρηση να είχε έσοδα
μεγαλύτερα του μηδενός , με εξαίρεση
τις επιχειρήσεις που είχαν κάνει
έναρξη μετά την 1/10/2019 όπου δεν ισχύει
αυτό το κριτήριο.

5. Να μην έχει τεθεί σε αδράνεια από 1/1/2019
κι έπειτα .

6. Να είχε κατά την 1/4/2021 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ
με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους
επισυναπτόμενους.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται
ανάλογα με το προσωπικό της κάθε
επιχειρήσεις και αναλύεται αμέσως
παρακάτω:

Α. 1.000€ για τις Επιχειρήσεις που δεν
απασχολούσαν προσωπικό η απασχολούσαν
μέχρι και 5 εργαζομένους κατά την 1/4/2021

Β. 2.000€ για τις Επιχειρήσεις που
απασχολούσαν από 6 μέχρι και 20
εργαζομένους κατά την 1/4/2021

Γ. 4.000€ για τις Επιχειρήσεις που
απασχολούσαν από 21 μέχρι και 49
εργαζομένους κατά την 1/4/2021 .

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις
Πρακτορεία ΟΠΑΠ (ΚΑΔ 92.00) , εντάσσονται
στους εν δυνάμει δικαιούχους.

  ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ

Για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν
αίτηση και αποζημιωθούν από την
συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα
πρέπει :

      * Να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο
απασχόλησης που η επιχείρηση είχε κατά
την 1/5/2021 έως και τις 30/06/2021. Ο έλεγχος θα
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο
όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το
διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε
η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021
εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
    * Μέχρι 30/7/2021 θα πρέπει να έχει
αναρτηθεί στην πλατφόρμα του mybusinesssuport
πιστοποιητικό δικαστικής
φερεγγυότητας.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της
πλατφόρμας mybusinesssuport και υποβάλλονται
μέχρι και 1/6/2021 .

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close