Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 29/01/2020

                            ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ε.Π.Π.Α.Π.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 485-Ε/2020

              Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πρώτη και τη  δεύτερη επαναληπτική όπου δεν υπήρξε απαρτία, η Γ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π  θα πραγματοποιηθεί , οριστικά, την Τετάρτη  29 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία της Ε.Π.Π.Α.Π. ,οδός Μάρνη 56-Αθήνα-Πλ. Καραϊσκάκη – στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο»,  και ώρα 9:00, με τα ίδια θέματα.

          Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΟΥΛΗΜΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ