Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Πρόσκληση Δ.Σ. 3-5-2018

Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73

                            Αθήνα 27 Απριλίου  2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:   261 – Ε/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 3  Μαΐου    2018    και ώρα  14:00   στα γραφεία της Ε.Π.Π.Α.Π., Μάρνη 56-Αθήνα, με   θέματα

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ταμειακή ενημέρωση-έγκριση δαπανών
  3. Ορισμός ημερομηνίας ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  4. Τρέχοντα θέματα

                                 Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΥΠΟΥ&ΔΗΜ. ΣΧ.: ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      

ΜΕΛΗ: ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

                ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                ΣΤΟΥΜΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

                ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      

              

ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ