Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Π.Α.Π.

Ε.Π.Π.Α.Π.
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΝΗ 56–ΑΘΗΝΑ ΤΚ10437ΤΗΛ.2105221364 FAX 2105238228

ΑΡ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ : 2893/73

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020


ΠΡΟΣ : ΜΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 501 -Ε/2020


Σας αποστέλλουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Π.Α.Π. όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες στις 17/2/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24/2/2020:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΤΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣ: ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ