Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 40% ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Αγαπητέ Πρόεδρε ,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

               * Βάσει της απόφασης Α.1274/2020 που

δημοσιεύθηκε σήμερα 18/12/2020 , τα

Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ (ΚΑΔ 92.00) ,έχουν

δικαίωμα για τον μήνα Δεκέμβριο ,να

καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%

για τις επαγγελματικές τους μισθώσεις .

Mε εκτίμηση για την CompuTax A.E.

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι

Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, Fax: (+30) 210

9244422 Κουντουριώτου 13, 54625, Θεσσαλονίκη

  Τηλ. επικοινωνίας: (2310) 243536, (2310) 243537

  E-mail: computax@computax.gr