Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

Έχουμε και επίσημα πλέον ανακοίνωση
για τα ενοίκια του Μαρτίου.

Ενημερώνουμε λοιπόν, ότι σύμφωνα με την
απόφαση Α.1063/2021 που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ(ΚΑΔ 92.00) ,
ΑΠΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΕΝΟΙΚΊΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΣΤΈΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΜΉΝΑ ΜΆΡΤΙΟ .

Για την CompuTax A.E. ,

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.