Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Εξώδικο προς Ο.Π.Α.Π

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. Υπερνομαρχίας Αττικής (Ε.Π.Π.Α.Π.), εδρευούσης στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη αρ. 56, νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΠΡΟΣ

 

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», εδρευούσης Λεωφ. Κηφισού αρ. 62 Περιστέρι νομίμως εκπροσωπουμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

 

Λίαν προσφάτως περιήλθε εις γνώση μας, κατόπιν καταγγελιών – διαμαρτυριών πρακτόρων-μελών του σωματείου μας, ότι ζητάτε από τους νέους συναδέλφους πράκτορες της ΟΠΑΠ ΑΕ, που αποκτούν άδειες δια μεταβιβάσεως, να σας καταβάλουν επιπλέον χρηματική εγγύηση, ήτοι πέρα από τα 600 ευρώ που ήδη έχετε εις χείρας σας από τους παλαιούς πράκτορες. Και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε χιλιάδες και ενίοτε σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Από μερικούς δε, έχετε ήδη εισπράξει.

Σας θυμίζουμε ότι, δυνάμει του άρθρου 21 παρ. 2β’ της ατομικής σύμβασης, μεταξύ ΟΠΑΠ ΑΕ και κάθε πράκτορα ατομικά, προβλέπεται ότι : ‘’ Η ως άνω εγγύηση (ήτοι τα 600 ευρώ που προβλέπονται ανωτέρω από το άρθρο 21 παρ. 1) δύναται να αναπροσαρμοσθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ και για το σύνολο των πρακτόρων’’

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε :

α) Δυνάμει ποίας απόφασης σας αναπροσαρμόσατε την εγγύηση των πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ, και με ποία κριτήρια.

β) Πότε και με ποία απόφαση της η ΠΟΕΠΠΠ συμφώνησε στα ανωτέρω.

 

Και διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αντισυμβατική, παράνομη και καταχρηστική αυτή μονομερή απόφαση σας, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς όποιον τούτη απευθύνεται, προς γνώσιν του και διά τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφοντας το κείμενο αυτής στην έκθεση του επίδοσης.

 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011

 

                                                                                    Η εξωδίκως δηλούσα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close