Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Ενημέρωση για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

Δημοσιεύθηκε η ΓΔΟΥ 808/2021 με βάση την
οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες για
την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή
ΕΠΙΔΌΤΗΣΗΣ ΠΑΓΊΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ για την
περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι
απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις
κάθε νομικής μορφής που απασχολούσαν
κατά την 1/8/2020 ή 28/10/2020 ή 1/5/2021
τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με πλήρη
απασχόληση ή τουλάχιστον δύο
εργαζόμενους με μερική απασχόληση και
εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους με αίτηση
στο mybusinessSupport εντός της οριζόμενης
προθεσμίας.

Επιπλέον θα πρέπει οι επιχειρήσεις
αυτές θα πρέπει:

1)Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν
τις 31/12/2020

2)Να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3
στην προθεσμία που είχε δοθεί

3)Αν πρόκειται για μεσαίες ή μεγάλες να
μην ήταν προβληματικές κατά την 31/12/2019
κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ.
651/2014 [1]

4)Να ανήκουν στα ΚΑΔ που επισυνάπτονται
κατά την 31/12/2020

5)Να έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις Φόρου
εισοδήματος και ΦΠΑ εφόσον υπάρχει
υποχρέωση

Αυτές είναι οι κύριες προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια για να θεωρηθεί μία
επιχείρηση δικαιούχος θα πρέπει να
υπάρχει ΜΕΊΩΣΗ 30% στο διάστημα που
εξετάζεται, αναλόγως αν εντάσσεται ή
όχι σε ΦΠΑ, καθώς ΚΑΙ να ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ
ΖΗΜΊΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση
πληροί τα κριτήρια ώστε να θεωρείται
δικαιούχος τότε υπολογίζεται το ύψος
της ενίσχυσης που δύναται να λάβει το
οποίο καθορίζεται από ποσοστό των
παγίων δαπανών του έτους 2020 που αφορά 9
μήνες μείον ποσοστό των επιστρεπτέων
προκαταβολών 1,2,3 και 4 που μπορεί να
έλαβε η επιχείρηση και των
αποζημιώσεων ειδικού σκοπού.

Αν από τον υπολογισμό αυτό δεν
προκύπτει θετικό ποσό η επιχείρηση δεν
θα λάβει καμία ενίσχυση.

Για τις επιχειρήσεις που θα προκύψει
ποσό ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση για τη λήψη αυτού έως τις 4/8/2021
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΤΟΥ MYBUSINESSSUPPORT.

Το ποσό της ενίσχυσης επιδοτεί οφειλές
στην εφορία και ασφαλιστικές εισφορές
που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επομένως όταν γίνει η αίτηση ο χρήστης
θα πρέπει να επιλέξει ποιο ποσό θέλει
να δηλώσει για αποπληρωμή φορολογικών
υποχρεώσεων και ποιο ποσό θέλει να
δηλώσει για αποπληρωμή ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της
ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021
δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί.

Υποχρεώσεις

Για τους λήπτες της ενίσχυσης η
υποχρέωση αφορά στην διατήρηση του
επιπέδου απασχόλησης που είχε κατά την
1η Μαΐου 2021, από την 1η Μαΐου 2021 έως την
31η Δεκεμβρίου 2021.

Αν κατά την 1/8/2020 είχε υψηλότερο επίπεδο
απασχόλησης από την 1/5/2021 τότε θα πρέπει
να διατηρηθεί αυτό κατά τουλάχιστον 3
μήνες και αν κατά την 28/10/2020 το επίπεδο
απασχόλησης ήταν υψηλότερο από 1/8/2021
και από 1/5/2021 τότε θα πρέπει να
διατηρηθεί αυτό κατά τουλάχιστον 2
μήνες.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για
τον έλεγχο, από τον αριθμό των
εργαζομένων που απασχολούσε η
επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά
την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η
Οκτωβρίου, κατά περίπτωση, εξαιρούνται
οι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Επιπλέον απαιτείται έως 30/9/2021
προσκόμιση ενιαίου πιστοποιητικού
δικαστικής φερεγγυότητας.

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του
εντύπου Ε3 από το οποίο τελικά προκύψει
λιγότερη οικονομική ενίσχυση από αυτή
που δόθηκε στον δικαιούχο τότε η
διαφορά στο ποσό επιστρέφεται εντόκως.

Για την CompuTax A.E.

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close