Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Π.Α.Π. ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2023 ΜΕ ΥΓΕΙΑ

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ