Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Συγγενείς  Α’ Βαθμού ΕΞ’ ΑΙΜΑΤΟΣ θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και
οι γονείς προς τα παιδιά.
Ο/Η Σύζυγος μπορεί να ασφαλίσει τον/την σύζυγο (Οι σύζυγοι μεταξύ τους δεν
είναι συγγενείς κανενός βαθμού).

Συγγενείς Β’ Βαθμού ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ είναι:

*  ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΓΡΑΜΜΗ, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους
*  ΕΚ ΠΛΑΓΙΟΥ τα αδέλφια μεταξύ τους.

Οι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ συγγενείς του εργοδότη ασφαλίζονται όπως και οι λοιποί
εργαζόμενοι.

Ο Ν1759/1988 δίνει την δυνατότητα ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται
σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι η συγγενείς α’ και β’ βαθμού
συγγένειας.  Στην συνέχεια με την εγκύκλιο 93/10-12-1996 του ΙΚΑ ορίζεται
ότι η ασφάλιση συγγενικού πρόσωπου α’ και β’ βαθμού συγγένειας είναι μεν
υποχρεωτική αλλά όχι αυτοδίκαια.

Αυτό σημαίνει ότι το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
το μέλος της οικογένειας που δέχεται στην ατομική του επιχείρηση τις
υπηρεσίες μέλους οικογένειας α΄η β’ βαθμού συγγένειας  και του/της συζύγου
χωρίς οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος η εργοδότης) να το ζητήσουν με έγγραφο
(αίτηση) προς το ίδρυμα.

Σε περίπτωση ασφάλισης ο/η εργαζόμενος συγγενής α’ η β’ βαθμού σε ατομική
επιχείρηση ασφαλίζεται υποχρεωτικά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με 25
ημέρες ασφάλισης.

Με την δημοσίευση του Ν.4075/11-04-2012 θα υπάγονται στην τακτική επιδότηση
ανεργίας οι ασφαλισμένοι που η καταγγελία της σύμβασής τους, ή η λήξη της
εργασιακής τους σχέσης, συντελείται από 11/04/2012 και μετά.

Υπάγονται στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ του ΟΕΚ και
της ΕΕ, οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού και καταργούνται οι μειωμένες
ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στις ατομικές επιχειρήσεις και μόνον και
όχι σε εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ).

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας.

Αριθμ. Πρωτ. 27397/19-08-2013

Α) Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού.
Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο ως έξης

*  Για υπάλληλο άνω των 25 ετών  10549,44 ευρώ
*  Για υπάλληλο κάτω των 25 ετών  9197,10 ευρώ

Β) Παραβάσεις:
α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών
β) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου
αυτά τηρούνται (έδρα η υποκατάστημα κλπ)
γ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού, για το
τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο όπου αυτά τηρούνται (έδρα η υποκατάστημα κλπ).

Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση
α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζόμενων από 1 έως 10:  πρόστιμο
300,00 ευρώ
β) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζόμενων από 11 έως 50: πρόστιμο
1000,00 ευρώ
γ) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζόμενων από 51 έως 150: πρόστιμο
2000,00 ευρώ
δ) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζόμενων από 151 έως 250: πρόστιμα
3000,00 ευρώ
ε) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζόμενων από 251 και άνω: πρόστιμο
5000,00 ευρώ

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την
παραβάτρια επιχείρηση/εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις
εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου.

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας, ενώπιον του
αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την
επίδοσή της.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Αντιπρόεδρος Δ.Σ  ΔΙΟΙΚΕΙΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ Λογιστικής  Φοροτεχνικής  και
Διοικητικής  υποστήριξης Λογιστής Σωματείου Ε.Π.Π.Α.Π

Θα θελαμε να υπενθυμισουμε οτι αποκλειστικα για τα μελη της Ε.Π.Π.Α.Π.,
μπορειτε να επικοινωνειτε με το γραφειο μας καθε Τριτη και Πεμπτη 17:30
-19:30 για τα φορολογικα σας ερωτηματα, στα τηλεφωνα 210-8644850 &
6932376791.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close