Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Εισφορών ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Με τις αποφάσεις Α.1072/2020, Α.1073/2020, Α.1074/2020 και Α.1075/2020 συμπεριλαμβάνονται Νέα ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα τα νέα ΚΑΔ με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις, επωφελούνται των μέτρων στήριξης που έχουν προβλεφθεί όσον αφορά στις παρατάσεις πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ στις Δ.Ο.Υ.

Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου.
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια μη μισθωτών στον Ε.Φ.Κ.Α. για τον μήνα Φεβρουάριο 2020.
Οι ασφαλισμένοι έχουν τις εξής 3 επιλογές:
Α. Να πληρώσουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία χωρίς έκπτωση.
Β. Να πληρώσουν την εισφορά του Φεβρουαρίου μειωμένη κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν και την εισφορά του Ιανουαρίου 2020 μέχρι 10/4, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.
Γ. Να πληρώσουν την εισφορά σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης έως 30.9.2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.

Με Εκτίμηση
Για την CompuTax Α.Ε.
Ιάκωβος Γκούμας
Διευθύνων Σύμβουλος