Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες , έχουμε νέα ΚΥΑ  , η οποία δίνει διευκρινίσεις για τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€ , για τους οποίους το ποσό δεν είχε πιστωθεί μετά από πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με της μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Θα πρέπει λοιπόν όσα Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ δεν έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον παραπάνω λόγο , να προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλο το έτος 2019 και για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Σε όλες τις τροποποιητικές θα πρέπει για κάθε τρίμηνο να συμπληρωθούν οι κωδικοί 310 – 311 – 312 με τα ποσά που σας έχει στείλει με μήνυμα ο ΟΠΑΠ στην πύλη.

ΑΦΟΥ πραγματοποιηθούν όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις των εντύπων Φ2 τότε μπορείτε μέχρι και τις 17/06/2020 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ www.aade.gr/mybusinesssupport  να πραγματοποιήσετε εκ νέου αίτηση , έτσι ώστε να λάβετε  την εν λόγω αποζημίωση .

Όσοι έχουν κάνει ήδη τις τροποποιητικές,  θα πρέπει να κάνουν την αίτηση μέχρι τις 17/06/2020.υυ